Εκτιμήσεις

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία και γνώση μας, οι αρχές στις οποίες μπορούμε να στηριχθούμε για να διαμορφώσουμε άποψη για την ορθή εκτίμηση του ακινήτου σας είναι:

  • Κόστος (πόσο μας στοιχίζει το ακίνητο)
  • Τιμή (το ποσό που ζητάμε)
  • Αξία (πόσο αξίζει για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο)
  • Εμπορική τιμή (η τιμή που ελκύει πολλούς αγοραστές ώστε πωληθεί το ακίνητο σε εύλογο χρονικό διάστημα)

Με βάση τις παραπάνω αρχές και πιστεύοντας ακράδαντα ότι την αξία του ακινήτου την καθορίζει η αγορά και όχι οι μεσίτες, σας βοηθούμε να ορίσετε εσείς την αρχική τιμή (εμπορική τιμή) υποδεικνύοντας ένα εύρος τιμών στις οποίες αγοράζονται αντίστοιχα ακίνητα στην περιοχή του ακινήτου σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας