Κτηματολόγιο - Δασολόγιο

Προχωρούν έστω αργά οι διαδικασίες για το κτηματολόγιο. Έτσι σύμφωνα με υπουργική απόφαση από τέλη Οκτωβρίου θα αναρτηθούν δασικοί χάρτες των περισσότερων περιοχών της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Μεσσηνία και η Ηλεία, πιθανόν ακόμα και μέχρι τέλος του χρόνου.

Εδώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσέξουν τα εξής:

1. Οι δασικοί χάρτες θα αναρτηθούν ψηφιακά σε ειδικό τόπο στο διαδικτυο, με σκοπό να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες την ιδιοκτησία τους, και να μπορούν να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους όπου διαφωνούν. Οι αντιρρήσεις αυτές εξετάζονται στη συνέχεια από τριμελείς επιτροπές, τις ΕΠΕΑ (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων).
2. Για να είναι έγκυρη η αντίρρηση πρέπει ο ιδιοκτήτης εκτός από την ψηφιακή υποβολή να στείλει στη συνέχεια στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών έναν φάκελο με τα στοιχεία που δείχνουν το έννομο συμφέρον του (τίτλος, τοπογραφικό κλπ.) καθώς και τα στοιχεία που κρίνει ότι στηρίζουν τη θέση του (π.χ. έγγραφα άλλων υπηρεσιών, τεχνική έκθεση ερμηνείας αεροφωτογραφιών κλπ.).
3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η προθεσμία για την υποβολή της αντίρρησης είναι μόνο 60 ημέρες (και 20 επιπλέον ημέρες για κατοίκους εξωτερικού) χωρίς να προβλέπει ο νομοθέτης τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής. Αμέσως μετά για τις περιοχές που δεν θα έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, ο δασικός χάρτης κυρώνεται, καθίσταται οριστικός και αναρτάται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εάν ένα ακίνητο (γεωτεμάχιο ή σπίτι ή ξενοδοχείο ή … ή …) φαίνεται να έχει πρόβλημα στο δασικό χάρτη και ο ιδιοκτήτης δεν υποβάλλει αντίρρηση, από την στιγμή που κυρώνεται ο χάρτης στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο του
- Δεν μπορεί πλέον να το πουλήσει, ή να το μεταβιβάσει με άλλο τρόπο, ακόμη και στα παιδιά του.
- Δεν θα μπορέσει να πάρει καμία αγροτική επιδότηση επειδή θεωρείται πλέον δασική έκταση και
- Όταν γίνει η κτηματογράφηση στην συγκεκριμένη περιοχή, το Ελληνικό Δημόσιο θα το δηλώσει σαν δική του περιουσία και αυτός που το κατέχει πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτός που δεν θα υποβάλλει αντιρρήσεις για τις προβληματικές ιδιοκτησίες του στον δασικό χάρτη, θα μπει σε μεγάλη περιπέτεια με άγνωστο τέλος. Αφού κυρωθεί ένας δασικός χάρτης, αλλάζει μόνο μετά από εκδίκαση αίτησης στο Συμβούλιο της Επικράτειας, μια χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος διαδικασία, με ελάχιστη πιθανότητα να κερδίσει τελικά την υπόθεση ο πολίτης.